Persoonlijke
aandacht
gecombineerd
met een
online applicatie
voor volledig
inzicht.

Optimaal wagenparkbeheer

Het maken van onderhoudsafspraken, afhandelen van schades en toezien op het besparen van brandstofkosten, zijn enkele onderdelen van het wagenparkbeheer van On-Route. Onze automotive specialisten zijn direct aanspreekbaar voor de berijders en de interne organisatie. De OCM webapplicatie zorgt voor volledig inzicht en geeft de status van uw wagenpark weer. Hierdoor kunnen wij 24/7 optimaal beheer garanderen en zal er substantieel bespaard worden op wagenparkkosten.

Dashboard

Het dashboard geeft inzicht in de belangrijke items die aandacht vragen. De items zijn per gebruiker in te stellen, en maakt het mogelijk in één oogopslag de status in te zien.

Het direct doorklikken naar de achterliggende gegevens zorgt voor gebruikersgemak en volledig inzicht.

Acties

De dagelijkse acties worden per voertuig of berijder geregistreerd.

Kleurmarkeringen geven de status van de actie aan en maakt het eenvoudig een selectie te maken. In de chatflat wordt alle correspondentie overzichtelijk bijgehouden en is er de mogelijkheid documenten toe te voegen.

Het volledig bijhouden van de actie-status draagt bij aan optimaal beheer.

Documenten

Belangrijke documenten worden overzichtelijk opgeslagen, en zorgen ervoor dat alles centraal wordt beheerd.

Leasecontracten, koopovereenkomsten, dealerdocumenten en terugkoopverklaringen, alles op één plek. Hierdoor kunnen gemaakte afspraken snel worden nagekeken en belasten we het milieu niet met overbodig veel papier.

Rapportage

Snel een duidelijk overzicht over alle belangrijke onderdelen binnen het wagenpark. Per item wordt er automatisch gerapporteerd vanuit de onderliggende database van OCM.

Door de gewenste statistieken aan te klikken komt de gedetailleerde informatie beschikbaar. Zo wordt de informatie niet alleen overzichtelijk maar ook inzichtelijk.

Exporteren

De exportmodule zorgt voor duidelijke overzichten in Excel of CSV. Dit maakt het handmatig inlezen van datagegevens makkelijk en foutloos.

Via de OCM-APi kan datatransmissie worden geautomatiseerd.

App

Voor elke berijder is er een schade & schouw App beschikbaar. Het melden van schades kan met de gebruiksvriendelijke App worden gefaciliteerd, en maakt een einde aan half ingevulde en onleesbare formulieren.

Periodiek schouwen van het voertuig zal bijdragen aan het reduceren van niet gemelde schades.

Schade verwerking

Alle schades die worden gemeld via de app worden geregistreerd in het OCM schade portal. Hierin wordt het verloop van het schadeherstel bijgehouden en essentiële informatie opgeslagen.

De informatie zal bijdragen aan het inregelen en optimaliseren van het schadeverloop. Een onmisbare tool om te besparen op schades.

Menu